عمومی

پروژه های صنعت توزیع برق شهرستان های گرمسار و آرادان در دهه فجر امسال افتتاح می شوند

به گزارش خبرگزاری تکنونامه استان سمنان مدیر توزیع برق شهرستان گرمسار اظهار کرد: پروژه اصلاح ۱۷ هزار و ۸۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط روستاهای ناروهه، شه سفید، سلمان، غیاث آباد، قشلاق آقااسماعیل، ساروزن پایین و فند با اعتبار ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، پروژه بهینه سازی پنج هزار و ۱۰۰ متر شبکه فشارضعیف سیمی و تبدیل به کابل خودنگهدار در روستای بیسکوران، شاهبداغ بالا و احمدآباد و نصب پست هوایی به قدرت ۵۰ کیلوولت آمپر با هزینه ۱۹ میلیارد ریال، به عنوان پروژه های عمرانی برق رسانی افتتاحی دهه فجر هستند.

رحمان اشرفی بیان کرد: پروژه احداث۱۴ هزار و ۱۲۲ متر شبکه فشارضعیف و فشارمتوسط هوایی و ۴۴ دستگاه پست هوایی با ظرفیت شش هزار و ۸۳۵ کیلوولت آمپر برای تامین برق متقاضیان جدید سطح شهرستان با مبلغ ۱۱۹ میلیارد ریال و پروژه توسعه شش هزار و ۱۴۰ متر شبکه فشارضعیف و فشارمتوسط جهت خطوط روشنایی معابر شهرک صنعتی با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال، پروژه هایی هستند که به مناسبت دهه فجر افتتاح می شوند.

اشرفی، سرپرست برق شهرستان آرادان همچنین تصریح کرد: پروژه اصلاح ۲۱ هزار و ۲۰۰ متر شبکه فشارضعیف هوایی و تبدیل به کابل خودنگهدار و تعویض ۱۶۷ اصله پایه فشارضعیف هوایی روستاهای رستم آباد، داورآباد، ده سلطان، پاده و کندقلی خان شهرستان آرادان با اعتبار ۳۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در زمره ی پروژه های افتتاحی این دهه به شمار می رود.

46

دکمه بازگشت به بالا