عمومی

پیش‌بینی دما و بارش‌ نرمال در تهران طی زمستان

رئیس اداره هواشناسی و هواشناسی استان تهران گفت: طی 3 ماه آینده دما و بارندگی در این استان نرمال خواهد بود.

مازیار غلامی در گفت وگو با تکنونامه وی گفت: تحلیل آخرین نقشه پیش‌بینی فصلی نشان می‌دهد که در سه ماه آینده میانگین دمای استان در محدوده نرمال قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود با وزن نرمال بارندگی داشته باشیم. در بهترین حالت و از نظر پراکندگی ماهانه، پیش‌بینی می‌شود که به تدریج از نیمه دوم آذرماه، به‌ویژه در دی‌ماه، بارندگی به تصویر نرمال متمایل شود.

وی در خصوص میزان بارندگی در آبان ماه گفت: تحلیل آمارهای به دست آمده از ایستگاه هواشناسی استان تهران حاکی از آن بود که در آبان ماه امسال تنها 7.1 میلی متر باران در استان تهران باریده است. این میزان بارندگی نسبت به دوره رکورد بلندمدت و سال گذشته 78 درصد کاهش نشان می دهد.

رئیس اداره هواشناسی و آب شناسی استان تهران در ادامه گفت: این وضعیت در حالی رخ داده که اکثر استان ها در وضعیت کم بارندگی قرار دارند و باعث شده کشور از ابتدای سال کاشت برنج 11 درصد کاهش بارندگی را تجربه کند. . در پایان آبان ماه سال جاری و بررسی میزان بارندگی از ابتدای سال کشاورزی تاکنون نشان داده است که استان تهران هشتمین استان کشور با بیشترین کاهش بارندگی است.

وی ادامه داد: از نظر پراکندگی در استان مهرماه سال گذشته بارندگی های شدید در تمامی مناطق استان نسبت به بلندمدت و سال گذشته کاهش داشته است و میزان بارندگی که بیشترین کاهش را داشته در شهرهای تهران، فیروسکو، سمیرینات بوده است. . دماوند و پردیس.

غلامی درباره دمای هوای تهران در آبان ماه گفت: بررسی و تحلیل مقادیر دمای هوای ثبت شده شامل میانگین حداقل و حداکثر دما در ایستگاه هواشناسی استان حاکی از افزایش دما در ماه است. میانگین دمای هوای استان تهران در آبان ماه جاری 11.3 درجه است که نسبت به بلندمدت 0.6 درجه افزایش یافته و میانگین حداقل دما 0.3 درجه و میانگین حداکثر دما 0.8 درجه افزایش یافته است. . به عبارت دیگر، نوامبر 1401 نسبت به بلندمدت نسبتاً گرم بود.

وی در پایان گفت: از نظر گسترش دما در شهرستان های استان، تمامی شهرستان های استان با افزایش دما مواجه هستند.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا