علم و تکنولوژی

پیک ششم؛ رفت و آمد زیر سایه اُمیکرون

کرونا نیز بال می زند. این بار با نام رمز «امیکرون» و قطعا سریعتر از نسخه های قبلی. آخرین آمار نماز و فوتی ها نشان می دهد که این حزب با هیچکس شوخی نکرده، چه دولت و چه مردم جدی نگرفته باشد و محدودیت ها و تشریفات مورد توجه قرار نگیرد، کرونا کار خود را کاملا جدی گرفته است. آنچه در این گزارش تصویری مشاهده می کنید گوشه هایی از وضعیت ترافیکی سرویس های حمل و نقل عمومی تهران است. یعنی یک جایی در منطقه، در ایستگاه BRT یا مترو و در ایستگاه مترو و قطار، حمله کرونا و مبتلایان، و این چرخه دو سال است که ادامه دارد.

عکس: مجید خواهی و علیرضا معصومی

دکمه بازگشت به بالا