علم و تکنولوژی

چشم‌های جیمز وب به روی جهان ناشناخته باز شد

اخبار را آنلاین دنبال کنید پس از اینکه تلسکوپ در 24 ژانویه به مقصد خود در لاگرانژ 2 رسید، اعضای تیم وب مراحل حیاتی پرتاب آن را آغاز کردند.

اینها شامل روشن کردن تمام تجهیزات علمی، خاموش کردن بخاری برای شروع فرآیند خنک‌سازی، و در نهایت اولین عکسبرداری با دوربین اصلی “وب” برای شروع فرآیند درجه‌بندی آینه خنک‌کننده یک ماهه است.

در حالی که ابزار دقیق فروسرخ متوسط ​​(MIRI) و برخی دیگر از اجزای “وب” یک هفته پس از پرتاب در 25 دسامبر پرتاب شدند، تیم دوربین مادون قرمز نزدیک (NIRCam)، طیف‌نگار مادون قرمز نزدیک (NIRSpec) و تلسکوپ FGS-NIRISS را باز نکردند. به مدت دو روز، و دستگاه پرتاب سه روز بعد آمد.

مرحله مهم بعدی خاموش کردن بخاری تلسکوپ است. بخاری برای گرم نگه داشتن دستگاه نوری برای جلوگیری از تجمع آب و یخ در تلسکوپ مورد نیاز است. هنگامی که دستگاه به دمای از پیش تعیین شده رسید، اعضای تیم وب بخاری را خاموش می کنند تا فرآیند خنک سازی تلسکوپی برای چند ماه آغاز شود.

آنها ستاره ای به نام HD 84406 را به عنوان هدف این ماموریت انتخاب کردند. این سیاره اولین جرم کیهانی بود که توسط دوربین NIRCam مشاهده شد. در طی این عملیات 18 تصویر جداگانه از ستاره مورد نظر با نور گرفته شد.

در طول چند هفته اول، تیم با استفاده از این ستاره دنده را تنظیم کرد و در نهایت مجموعه ای از 18 نقطه تار تبدیل به تصویر فوکوس شد.

طی چند روز گذشته، آنتن های تلسکوپ فضایی نیز برای انتقال داده ها از فضا به زمین پرتاب شده اند.

46

دکمه بازگشت به بالا