علم و تکنولوژی

چگونه با خانواده‌ای که عزیزشان بر اثر کرونا فوت کرده، رفتار کنیم؟

کرونا حدود 10 ماه بخشی از زندگی ما بوده است و در این مدت بیش از 55000 نفر در کشور ما بر اثر بیماری جان خود را از دست داده اند ، این بدان معناست که 55000 خانواده در غم عزیزان خود هستند و ما اطرافیان باید بدانیم که چگونه افراد بدبخت را درمان کنیم.

به گزارش تکنونامه و به نقل از وزارت بهداشت ، در برخورد با این خانواده ها باید به موارد زیر توجه کرد:

از این خانواده به عنوان صرع در جوامع دیگر یاد نکنید.

در مکالمه حمله قلبی را به عنوان لبخند برچسب نزنید.

نگرانی های مردم در مورد غم و اندوه را بشناسید و به آنها بینش دهید.

کنجکاو نشوید و به دنبال علت بیماری یا مرگ نباشید.

با برقراری ارتباط ویدیویی ، تلفنی یا اینترنتی در کنار کسانی باشید که غصه می خورند.

کار و فعالیت در زندگی فعلی ، مانند خرید و غیره ، در کنار خانواده می میرد.

سیستم 4030 را برای مشاوره روانشناسی به آنها معرفی کنید.

از خانواده خود در مورد تاج نپرسید.

– اگر فرد مقابل شخصی را که غصه دار است ، بر روند کار و درمان او نظارت کنید.

نعمت های دیگری که در زندگی دارند را به آنها یادآوری کنید.

در انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا