علم و تکنولوژی

کشف یک “ابرسیاه‌چاله” توسط پژوهشگران ایرانی

زینب کلانتر; دانشجویان دکتری دانشگاه صنعتی شریف گفتند: محققان ایرانی سیاهچاله عظیمی را کشف کردند.

کلانتری اعلام کرد: با استفاده از داده های ماهواره فرمی، محققان گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شریف موفق به شناسایی یک “حفره گاما” شدند.دیکی از سیاهچاله ای با جرم یک میلیون برابر خورشید عبور کرد. انفجار پرتو گاما یک انفجار پرتو گاما است که از خارج از کهکشان به ما می رسد.

محققان دانشگاه صنعتی شریف گفتند: ماهواره فرمی که توسط ناسا در سال 2008 به مدار زمین پرتاب شد، انفجارهای پرتو گاما را ثبت کرد. برای این انفجار که از سیاهچاله عبور کرده است، همگرایی گرانشی رخ داده است. بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین، اثر همگرایی گرانشی زمانی رخ می دهد که نور از Go توسط اجسام سنگین عبور کند و مسیر نور منحرف شود.

وی ادامه داد: به دلیل ترکیب گرانش، دو یا چند تصویر ناشی از منبع نور همان نور است. در این تحقیق با بررسی بیش از 2 هزار داده انفجار پرتو گاما، زینب کلانتری محقق ایرانی، دکتر. سهراب راهور و دکتر. رحیمی تبار از دانشگاه صنعتی شریف به همراه دکتر علا ابراهیم از دانشکده فیزیک دانشگاه مسقط. ، عمان، می تواند شواهدی از وجود این ابر سیاهچاله را نشان دهد.

کلانتری گفت: نتایج این تحقیق اولین بار در سال 2021 در مجله معروف Astrophysical منتشر شد و نتایج تایید وجود این ابر سیاهچاله هفته گذشته در همین مجله منتشر شد.

46

دکمه بازگشت به بالا