علم و تکنولوژی

یکسان سازی دستمزد پزشکان در بخش دولتی و خصوصی

به گزارش شفاف، سعید کریمی معاون وزیر بهداشت گفت: اینها الزامات قانونی است که باید برابر باشیم، مالیات حرفه ای در بخش دولتی و خصوصی.

وی گفت: امسال با ایجاد رویکرد مناسب در شورای عالی بیمه، این شکاف به جز در مشاغلی مانند جراحی و خدمات کمتر شده است.

کریمی گفت: برای ما مهم است که پزشکان مهارت ماندن در بیمارستان های دولتی و عدم مراجعه به بیمارستان های خصوصی را داشته باشند. چون خدمات عمومی زیاد است و این پزشکان هم ملک دانشگاه ما هستند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا