علم و تکنولوژی

یک کشتی تفریحی مانع پرتاب موشک اسپیس ایکس شد

پرتاب موشک اسپیس ایکس برای چهارمین بار به تعویق افتاد

جسی اندرسون، مدیر تولید اسپیس ایکس گفت: موشک و بار آن کاملاً ایمن هستند. به استثنای این اختلال، همه چیز برای راه اندازی به موقع آماده است.

این موشک قرار است امروز ساعت 23:11 به وقت گرینویچ پرتاب شود. اولین قسمت از موشک اندکی پس از پرتاب در کیپ کاناورال فرود آمد.

دوشنبه چهارمین روز متوالی است که اسپیس ایکس پرتاب ماهواره CSG-2 را به تعویق انداخت. علت 3 تاخیر اخیر هوای بد بود.

این ماهواره بخشی از پروژه “نسل دوم Cosmo-Sky Fashion” است که با همکاری آژانس فضایی ایتالیا، وزارت دفاع، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی اجرا می شود. این برنامه شامل دو ماهواره است که با استفاده از رادار ویژه زمین را مطالعه می کنند.

46

دکمه بازگشت به بالا