عمومی

۱۲۵ روستای لرستان تا پایان سال آینده آبرسانی می شوند

به گزارش لرستان تکنونامه، حمیدرضا کرموند با اشاره به مشارکت این شرکت و بسیج سازندگی لرستان در راستای اجرای طرح آبرسانی شهید سلیمانی و جهاد، گفت: آبرسانی به 125 روستای لرستان در پایان اجرا می شود. سال آینده با اعتباری بالغ بر 425 میلیارد تومان. تبدیل شد.

با همت بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل لرستان و آب تا پایان سال آینده مردم 125 روستای لرستان در اجرای طرح شهید سلیمانی از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند. و شرکت زهکشی

مدیرعامل آبفا لرستان ادامه داد: 425 میلیارد تومان برای آبرسانی به این روستاها در نظر گرفته شده است.

حمیدرضا کرموند افزود: تا پایان سال 50 روستا از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.

آقای کمون خاطرنشان کرد: در طرح آبرسانی به روستاهای لندن 62 مخزن به ظرفیت 17170 مترمکعب، حفر 10 حلقه چاه و اجرای سیستم انتقال آب به طول 340 کیلومتر در دستور کار قرار دارد.

در عین حال، مسئول ساخت استان با جیانگ خبر داد: 100 کیلومتر خط انتقال در استان برای تکمیل 23 مدل در استان ساخته شده است.

احسان جهانبخش افزود: از 10 گودال تاکنون 5 گودال عمیق حفر شده است.

آقای جهانبخش ادامه داد: با بهره مندی از این طرح 70 هزار نفر در روستاهای استان تا 1 سال آینده می توانند از آب شرب سالم و سالم استفاده کنند.

گفتنی است در فاز دوم این طرح در قالب طرح شهید سلیمانی به 300 روستای استان آبرسانی می شود.

46

دکمه بازگشت به بالا