علم و تکنولوژی

۳۶.۵ میلیون کودک در جهان آواره هستند

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی پناهندگان در 20 ژوئن اعلام کرد: درگیری ها، خشونت ها و سایر بحران ها در جهان 36 نفر را آواره کرده است. پنج میلیون کودک آواره شده اند. از سال 2021، بالاترین رقم از زمان جنگ جهانی دوم.

بر اساس آمار، 13.7 میلیون کودک پناهنده و پناهجو هستند و حدود 22.8 میلیون کودک به دلیل درگیری و خشونت آواره شده اند.

بر اساس این گزارش، این آمار شامل کودکانی که به دلیل بحران زیست محیطی آواره شده اند و افراد آسیب دیده را شامل نمی شود، اخیراً در سال 2022 نقل مکان کرده اند، از جمله به دلیل جنگ اوکراین.

یونیسف تاکید می کند که افزایش تعداد کودکان آواره به دلیل بحران جاری و همچنین طولانی شدن درگیری در افغانستان و آسیب پذیری وضعیت کنگو یا یمن و بحران مربوط به اثرات تغییرات آب و هوایی است. کودکان آواره، سال گذشته 2.2 میلیون کودک را به همراه داشت.

در این بیانیه آمده است که یک سوم همه کودکان آواره در آفریقا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، یک چهارم در اروپا و آسیای مرکزی و 13 درصد در خاورمیانه و آفریقا هستند. یونیسف در بیانیه ای از کشورها خواست تا به تعهدات خود در مورد حقوق کودکان آواره پایبند باشند و از آنها در برابر تبعیض محافظت کنند و از همه کودکان در هر کشوری حمایت کنند.

دکمه بازگشت به بالا