اقتصادیکسب و کار ایرانی

مقدار کلر در آب استخر چقدر است؟

يادآوري میزان استاندارد کلر در آب استخر :

به نقل از اینتکس تهران با توجه به اثرات سويي كه گاز كلر بر سيستم تنفسي شناگران بويژه شناگران خردسال دارد، در استخرهاي سرپوشيده بايد از تجهيزات مناسب تهويه به منظور تخليه هواي داخل سالن كه حاوي مقادير زيادي گاز كلر متصاعد شده از آب استخر مي باشد، استفاده شود. علاوه بر گاز كلر، مشتقات كلر نيز در گندزدايي آب مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مشتقات عبارتنداز:

هيپوكلريت سديم و هيپوكلريت كلسيم.

با توجه به اهميت گندزدايي آب عموماً توصيه مي شود به طور همزمان 2 واحد كلرزني در سيستم گندزدايي استخر تعبيه شود تا در صورت بروز اشكال و نياز به تعمير يك واحد، واحد ديگر وارد سيستم شود. مقدار كلرزني براي استخرهاي روباز نسبت به  استخر بادی کودک، به علت متلاشي شدن كلر به وسيله نور آفتاب و جريان هواي آزاد، 5تا 10بار بيشتر است.

استخر بادی ارزان قیمت |استخر بادی کودک |قیمت استخر بادی

هشدار میزان استاندارد کلر در آب استخر:

 گازكلر نه منفجر شونده است و نه قابل اشتعال اما بسيار سمي است و تنفس مستقيم آن فوق العاده خطرناك است. اين گاز مانند اكسيژن مي تواند باعث احتراق برخي از اجسام شود. استفاده از تركيبات كلردار با پايه اسيد سيانوريك ) و يا هر پايدار كننده ديگر كلر( ممنوع مي باشد. استخرهايي كه در آنها تركيبات سيانوري يافت شود و يا مشخص شود كه از اين تركيبات استفاده مي نمايند بايـد فـوراً پلمـپ شـده و تـا زماني كه اين تركيبات و اثرات آنها از محيط استخر زدوده نشود نبايد استخر مجدد راه اندازي شود. مشخصه فوق براي هر نوع استخر و براي هر كاربردي الزامي مي باشد.

گاز كلر :

هنگامي كه از گاز كلر فشرده كه شماتيكي از تجهيزات تزريق آن در شكل 15نشان داده شده است، براي ضدعفوني كردن آب استخر استفاده مي شود، موارد زير بايد رعايت گردد:

محل قرار گيري تجهيزات :

اتاق تزريق گاز كلر بايد در محل مناسبي با فاصله لازم از محوطه استخر مستقر گردد. محل اين اتاق بايد در جهت حركت باد يا هواي متحرك باشد (با اين فرض كه هواي متحرك به محوطه شناگران يا اتاق پرسنل منتقل نشود.) محل انبار گاز كلر و محل نگه داري تجهيزات تزريق كلر بايد مجزا از هم باشـد. ايـن اتـاق هـا بايد در همان طبقه و يا طبقه بالا باشد. قرار دادن گاز كلر و تجهيزات مربوطه در اتـاق هـاي زيـرين اسـتخر ممنوع مي باشد.حداقل فضاي لازم براي هر سيلندر گاز كلر 1.5متر مربع و حداقل ارتفـاع سـقف اتـاق نگـه داري سيلندرها 2.5متر است. در هر اتاق نگه داري سيلندر گاز كلر بايد حداقل 2ماسك مخصوص گاز كلـر وجود داشته باشد.

تهويه

اتاق نگه داري گاز كلر بايد داراي يك هواكش تهويه به انضمام كانال انتقال هوا از كف اتاق باشد كه هـوا را به نقطه امني در خارج از محوطه تخليه نمايد. يك هواكش نيز بايد در نزديكي سقف تعبيه شـود. هـواكش تهويه بايد به ازاء هر يك دقيقه يكبار هواي اتاق را تعويض نمايد. همچنين بايد يك هواكش اضافي در محـل نگه داري سيلندر هاي گاز كلر كار گذاشته شود.

 كليد هواكش بايد در محلي خارج از محل نگه داري سيلندرهاي گاز كلر نيـز كارگذاشـته شـود تـا در موقـع بـروز حادثه بتوان هواي محل نگه داري سيلندرها را بدون ورود به محوطه آن تخليه نمود.

 محاسبه کلر استخر

در ایران بیش از ۹۰ درصد استخر ها برای گندزدایی و ضد عفونی از کلر استفاده می کنند. کلر را به هر سه حالت : جامد، مایع و گاز میتوان تهیه کرد. حال جامد که به صورت پودر یا قرص کلر در استخر ها استفاده می شود. حالت گاز در کپسول های ۴۰ لیتری یا بزرگتر حمل و نگهداری می شود.  در حالت مایع هم که کم کاربردترین حالت است در گالن های 20 لیتری عرضه می شود.  کلر استخر در حالت مایع یا هیپوکلریت سدیم  است. هیپوکلریت کلسیم حالت جامد کلر استخر میباشد.و حالت گاز آن کلر خالص است.

آب ژاول Javel Water چیست؟

آب ژاول ( آب جاول ) نام دیگر هیپوکلریت سدیم یا همان کلر استخر مایع است. جاول ( یا همان ژاول با تلفظ فرانسوی)  در حقیقت نام محلی در پارس است که اولین بار یک دانشمند فرانسوی ( کلود برتولت) مایع هیپوکلریت سدیم را تولید کرد. مایع سفید کننده یا همان وایتکس عامیانه در خقیقت کلر مایع با غلظت بسیار کم است. ( پس : در صورت لزوم و در دسترس نبودن کلر برای ضدعفونی آب استخر یا آب مصرفی میتوان از مایع سفید کننده استفاده کرد )

میزان کلر آب استخر

برای محاسبه کلر استخر ابتدا باید بدانیم حداقل و حداکثر میزان کلر آب استخر چقدر باید باشد. برای حفظ سلامت و کیفیت آب کلر آب باید بین 1.5 تا 3 ppm (یک قسمت در میلیون) باشد. اما فراموش نکنید که این میزان کلر برای کارایی مفید باید در PH بین 7.2 تا 7.6 باشد. نکته قابل اهمیت دیگر اینکه این میزان کلر آب استخر، کلر آزاد می باشد. برای سنجش میزان کلر آب استخر باید از تستر کلر استفاده کرد که خود دارای دو نوع می باشد. برای کسب اطلاغات در خصوص بروی کلمه آبی کلیک کنید.

تفاوت کلر آزاد با کلرآمین

کلر با ورود به آب استخر شروع به اکسیداسیون مواد و ذرات موجود در آب میکند. پس از انجام این کار کلر خاصیت اکسیداسون خود را از دست داده و با یک واکنش شیمیایی تبدیل به کلرآمین خواهد شد.

کلر آزاد همان کلر اکتیو و فعال است که با تخریب و تجزیه مواد و میکروارگانیسیم ها آب استخر را ضد عفونی میکند.

کلرآمین هم حالتی از کلر است که خاصیت خود را از دست داده و باعث سوزش چشم و قرمزی آن می شود.
پس : این تفکر که وجود ادرار در آب استخر باعث سوزش چشم می شود اشتباه است. موادی مانند آمونیاک و اوره در ادرار می تواند باعث تبدیل کلر آزاد به کلر آمین شود.
اما ادرار فقط یکی از صد ها عوامل آلودگی در آب است که موجب مصرف کلر آزاد خواهد شد.

در قدم اول باید گفت هیچ راه محاسبه ای برای میزان مصرف کلر در استخر موجود ندارد و این موضوع کاملا تجربی است!!! چرا؟

زیرا میزان مصرف کلر به شرایط استخر بستگی دارد به شرایطی از جمله:

  • میزان تابش نور خورشید
  • تعداد شناگر ها
  • میزان آلودگی شناگر ها در بدو ورود به استخر
  • میزان آلودگی ورودی از محیط به استخر
  • دمای آب استخر
  • نوع پاشش یا بازگشت آب پس از تصفیه به استخر

ما در اینجا میزان کلر مورد نیاز برای افزایش میزان کلر آب استخر را محاسبه میکنیم یعنی:
در زمان اگر شما پس از انجام تست کلر از آب یا پر کردن آب استخر نیاز به کلر زنی داشتید بدانید با چه میزان تزریق کلر میتوانید کلر را به سطح مورد نظر برسانید

به همین منظور محاسبه کلر استخر به شرح زیر است:

  1. میزان آب استخر و سطح کنونی کلر آن را اندازه بگیرید.
  2. نوع کلر و خلوص کلر مورد استفاده را مشخص کنید.

فرض کنید استخر ما 100.000 لیتر آب دارد و سطح کلر آن 0.5 ppm  است.
کلر مصرفی از نوع جامد (پودر) است و خلوص 60 درصد دارد.
میزان کلر مورد نظر ما 2.5ppm می باشد.

یاداوری: ppm مخفف عبارت part per milion می باشد یعنی یک قسمت در یک میلیون پس اگر ما بخواهیم ۲ ppm سطح کلر را افزایش بدهیم باید ۲ قسمت کلر به یک میلیون قسمت آب استخر اضافه کنیم.
به زبان ساده تر اگر واحد ما لیتر باشد ۲ لیتر به یک میلیون لیتر، اگر واحد ما متر مکعب باشد ۲ متر مکعب به هر میلیون مترمکعب و …

در این مثال ما 100.000 لیتر آب داریم با یک معادله ساده :

 پس ما به 0.2 لیتر کلر خالص نیاز دارم اما از انجا که کلر مورد نیاز خلوص 60درصد دارد، پس ما نیاز به 0.33 لیتر کلر با خلوص 60 داریم. یعنی شما اگر 330 گرم کلر 60 درصد را در آب حل کنید و به آب استخر اضافه کنید میتوانید سطح کلر استخر را به میزان 2 ppm افزایش دهید.

منبع : فروشگاه استخر اینتکس

دکمه بازگشت به بالا