عمومیکسب و کار ایرانی

سوالات دینی و سیاسی مصاحبه استخدامی

نمونه سوالات رایگان مصاحبه استخدامی (بخش دینی و احکام)

مصاحبه یک آزمون هدف دار است که در ان دو طرف وجود دارد مصاحبه کننده و مصاحبه شونده که هر دو برای رسیدن به اهداف متفاوت ولی همسو در یک معیار سازمانی به گفت و گو می پردازند. در جلسه مصاحبه سوالاتی از قبل طراحی می شود که به سنجش بخش های مختلف رفتاری و مهارتی داوطلب می پردازد. مصاحبه به روش های متفاوتی برگزار می شود رایج ترین ان مصاحبه شفاهی است. در این مطلب نمونه سوالات مصاحبه عقیدتی سیاسی و سوالات مصاحبه استخدامی (بخش دینی و احکام) در اختیار شما قرار میگیرد. این سوالات به شرح زیر می باشد:

سوالات پرتکرار مصاحبه با جواب pdf |سوالات پرتکرار مصاحبه عقیدتی |سوالات سیاسی روز برای گزینش

تعریف ولایت فقیه

نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را می نامند و نظام جمهوری اسلامی نیز بر این نظر تاسیس شده است.

دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه چیست

الف)حکومت مناسب حکومتی است که در راس ان امام معصوم باشد و جامعه را اداره نماید .

ب)نزدیک ترین فرد کسی است که اگاهی به موازین فقهی و احکام کلی اسلام داشته و شایستگی روحی و اخلاقی داشته باشد

ج)هر جامعه ای برای تامین نیازهای فردی و اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج نیاز به حکومت دارد .

اجتهاد چیست

تلاش برای پی بردن و استخراج احکام و قوانین شرعی از منابع و ادله استنباط بویژه قران و احادیث معصومین

تعریف مرجع تقلید

مجتهد جامع الشرایطی که نسبت به دیگران اعلم بوده و کتاب توضیح المسائل یا استفتتائات داشته باشد

 اعلام شرایط مجتهد

عادل –زنده-مرد-بالغ-عاقل –حلال زاده-شیعه دوازده امامی-اعلم-دانا

روش های شناخت مجتهد

یقین خود انسان-گواهی دو نفر عالم عادل-مشهور اعلم بودن او و تشخیص عده ای از اهل علم

منابع اجتهاد

عقل – اجماع – قران – سنت

ده مورد از فروع دین

نماز –حج –روزه-زکات –خمس –جهاد –امربه معروف – نهی از منکر-تولی –تبری

اصول دین را نام ببرید

توحید – عدل –نبوت-امامت –معاد

فرق مجتهد با ولی فقیه

در مسائل فردی باید از فتوای مرجع تقلید استفاده کرد اما در مسائل اداره امور کشور اسلامی و اموری که به عموم مسلمانان مرتبط است از ولی امر مسلمین باید پیروی شود.

انواع آبها

آب مضاف–آب مطلق که به شامل : کر–قلیل-باران-چاه-جاری

انواع نجاسات

بول(ادرار)-غائط(مدفوع)-منی-مردار-خون-سگ-خوک-کافر-شراب-فقاع-عرق شترنجاست خوار

مطهرات را نام ببرید

آب-زمین-آفتاب-استحاله-انتقال-اسلام-تبعیت -برطرفشدن عین نجاست-استبراء حیوان نجاستخوار-غائب شدن مسلمان

شرایط صحیح وضو

آب وضو پاک-مطلق باشد-آب وضو و محل وضو مباح باشد(غصبی نباشد)-ظرف آب وضو مباح باشد-ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد-اعضاء وضو موقع شستن و مسح پاک باشد-وقت برای وضو و نماز کافی باشد-بقصد قربت باشد -وضو به ترتیب صحیح انجام شود-کارهای وضو پشت سرهم انجام شود-اعمال وضو را خود انسان انجام دهد-استعمال آب برای او ضرر نداشته باشد-در اعضاء وضو مانعی برای رسیدن آب نباشد.

مبطلات وضو

بول-غائط-باد معده و روده-خوابیکه بواسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود-چیزهاییکه عقل را از بین می بردمانند دیوانگی و مستیو بیهوشی-استحاضه زنان-کاریکه برای آن باید غسل کرد.

غسلهای واجب

جنابت –حیض-نفاس-میت-مس میت-استحاضه-بواسطه نذر و قسم واجب شود.

انواع غسل

ترتیبی(سرو گردن-طرف راست-طرف چپ)-ارتماسی(یکدفعه زیر آب رود)

تیمم

تهیه آب بقدر وضو یا غسل ممکن نباشد-بواسطه پیری یا ترس از دزدو جانور –از برخورد آب بر جان خود بترسد-اگر آب به مصرف برسد خانواده از تشنگی بمیرند-کسیکه بدن یا لباسش نجس است و آب به اندازه پاک کردن است-غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا ظرف نباشد-وقت بقدری تنگ است که نماز به قضا می رود.

نمازهای واجب

نمازهای یومیه(صبح۲ رکعت-ظهر۴ رکعت-عصر۴ رکعت-مغرب۳ رکعت-عشاء۴ رکعت)-آیات(دو رکعت)-میت(پنج تکبیر)-طواف خانه خدا(دو رکعتی)-نماز قضای پدر و مادر بر پسر بزرگتر-نمازی که بواسطه نذر و قسم و عهد واجب می شود.

واجبات نماز چیست

نیت–قیام(ایستادن)-تکبیره الاحرام (الله اکبردراول نماز)-رکوع–سجود-قرائت-ذکر-تشهد-سلام-ترتیب-موالات

ارکان نماز

نیت-تکبیره الاحرام-قیام در اول نمازو قیام متصل به رکوع-رکوع –سجود.

شکیات نماز شامل

شکهای باطل- شکهایی که نباید اعتنا کند- شکهای صحیح

نماز مسافر

شامل موارد زیر است : سفر کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد(حدودا ۴۵ کیلومتر )یا جایی که مسافرت می کند بیش از ده روز نماند –از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته است-در بین راه از قصد خود برنگردد-پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود نگذرد-برای کار حرام و معصیت سفر نکند-از صحرا نشینهائی نباشد که در بیابانها گردش می کنند –شغل او مسافرت نباشد-به حد ترخص برسد یعنی از وطنش یا جایی که قصد کرده ده روز در آنجا بماندبقدری دور شود که دیوار شهر را نبیندو صدای اذان آنرا نشنود.

شرایط نماز جماعت

ماموم از امام جلوتر نایستد-جایگاه امام از جایگاه مامومین بالاتر نباشد-فاصله امام و ماموم و فاصله صفها زیاد نباشد-بین امام و ماموم و همچنین بین صفها مانعی مانند دیوار یا پرده نباشد-گفتن تکبیره الاحرام ماموم بعد از امام.

نماز جمعه

دو رکعت است و دو خطبه دارد که قبل از نماز توسط امام جمعه ایراد می شود .مستحب است در رکعت اول بعد از حمد سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره منافقون خوانده شود .دو قنوت دارد در رکعت اول قبل از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع

موارد واجب شدن نماز آیات

زلزله-خسوف (ماه گرفتگی)-کسوف(خورشید گرفتگی)-رعد و برق و وزیدن بادهای زرد و سرخ و سیاه در صورتی که بیشتر مردم بترسند.

نماز شب

هشت رکعت بصورت چهار تا دو رکعتی مانند نماز صبح با نیت نافله شب- دو رکعت به نیت نافله شفع – یک رکعت به نیت نافله وتر.

سجده واجبه قرآن

نجم –علق –سجده-فصلت

باطل کننده روزه

خوردن و آشامیدن-جماع(نزدیکی)-استمناء(انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون بیاید)-دروغ بستن بخدا و پیغمبر و امامان معصومین-رساندن غبار غلیظ به حلق-فرو بردن تمام سر در آب-باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح-اماله کردن با چیزهای روان-قی کردن

روزه های حرام چه روزهایی است؟

روزه عید فطر و قربان حرام است و روزی را که انسان نمی داند آخر شعبان است یا اول رمضان اگر بنیت اول رمضان روزه بگیرد حرام می باشد .

فرق خمس و زکات چیست؟

زکات جزء اموال عمومی جامعه اسلامی است ولی خمس از مالیاتهایی است که مربوط به حکومت اسلامی و برای مخارج آن است.

مصارف زکات را نام ببرید

فقیر و آن کسی که مخارج سال خود و خانواده اش را ندارد-مسکین و آن کسی که از فقیر سخت تر می گذراند-نایب امام که مامور است زکات را جمع کند-کافرهایی که اگر به آنها زکات برسد به دین اسلام روی می آورند یا در جنگ به مسلمانان کمک می کنند-خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها-بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد-فی سبیل الله یعنی کاری که منفعت عمومی دارد-ابن السبیل یعنی کسی که در راه مانده است.

نمونه سوالات مصاحبه سیاسی عقیدتی استخدامی

یکی از انواع سوالاتی که همواره در مصاحبه های استخدامی پرسیده می شود و بسیار اهمیت دارد سوالات مربوط به مباحث سیاسی عقیدتی است که افراد باید پاسخ درستی را به سوالات مطرح شده بدهند. تعداد سوال های سیاسی عقیدتی با توجه به تعداد سوالات مصاحبه استخدامی و رزومه داوطلب ممکن است متفاوت بوده و متغیر باشد. در ادامه چند مورد از نمونه سوالات مصاحبه سیاسی عقیدتی استخدامی آورده است.

معنی آیه ولایت چیست؟

نماز با چه کلماتی آغاز و به پایان می رسد؟

جنگ های امام علی با چه کسانی بود؟

نام پدر حضرت علی چه بود؟

مرجع تقلید کیست؟

آیا به زندگی پس از مرگ اعتقاد دارید؟

آیا به اعتقادات خود پایبند هستید؟

چه اتفاق مهمی درسال 68 رخ داده است؟

مرداد سال 69 مصادف با چه روزی است؟

رئیس شورای نگهبان کیست و وظیفه او چیست؟

آیا مردم می توانند در مورد کار رهبر شخصا دخالت کنند؟

مجاهدین خلق درچه زمینه هایی فعالیت می کردند؟‌

آیا دولت در گرانی های اخیر نقش مهمی دارد یا عواملی دیگر نقش دارند؟

به طور کلی باید گفت سوالات دینی یا عقیدتی شامل سوالاتی مربوط به اصول و فروع دین و زندگی چهارده معصوم شده و شامل برخی از سوالات تاریخ اسلام نیز می باشد. سوالات سیاسی ممکن است در مورد نحوه کار شوراها مانند شورای نگهبان بوده و یا شامل برخی سوالاتی در مورد رهبر جامعه و شیوه انتخاب رهبر باشد. افراد برای پاسخگویی صحیح به سوالات مصاحبه استخدامی سیاسی عقیدتی علاوه بر افزایش دانش خود در مورد دین اسلام باید در‌ مورد نحوه اداره کشور و تاریخ کشور ایران نیز مطالعه کنند.

دکمه بازگشت به بالا