قانون شهرداری برای نصب آسانسور

  • قانون شهرداری برای نصب آسانسور

      امروزه در تمامی ساختمان هایی که بیش از سه طبقه دارند، به هنگام ساخت، را نیز در نظر می گیرند. اما با این حال، بسیاری از ساختمان های قدیمی سه طبقه و بلندتر نیز وجود دارند که در آن ها از سیستم آسانسور استفاده نشده است. زیرا آسانسور در زمانی که این گونه ساختمان ها احداث می شدند، وسیله چندان رایجی به شمار نمی رفت. این مساله باعث دشواری تردد ساکنان در این گونه ساختمان ها می شود. برای نصب و راه اندازی آسانسور در ساختمان ها و آپارتمان های قدیمی، قوانین و مقرراتی وجود دارد. در این صورت…

دکمه بازگشت به بالا