نمونه رای ابطال دستور فروش

  • نمونه رای ابطال دستور فروش

    دریافت گواهی عدم افراز ملک مشاع به نقل از وکیل مشهد فرایند اعتراض به دستور فروش مال مشاع با صدور برخی گواهی ها آغاز می شود. تقسیم سهم هر یک از شرکا از ملک مشاع به منزله افراز آن است و در این زمینه مراحل قانونی طی می شود. اما در برخی از پرونده های ملکی به خصوص در زمینه املاک مشاع، مسئله درخواست عدم افراز از سوی یکی از شرکا مطرح می شود. ثبت درخواست های افراز زمانی صورت می گیرد که سند مالکیت مربوط به ملک مورد نظر تنظیم شده باشد. برای افراز هر ملکی باید فرایند ثبت…

دکمه بازگشت به بالا