اقتصادیکسب و کار ایرانی

آخرین بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی مالیاتی سال 1402

خدمات مشاوره مالیاتی چیست؟

مالیات یکی از اساسی ترین بخش اقتصاد هر کشوری است که پرداخت آن با توجه به قوانین و مقررات کشورها کاملا متفاوت است. مالیات هزینه ای نیست که بتوان از پرداخت آن شانه خالی کرد و تمامی افرادی که در حال کسب درآمد هستند باید نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد خود به دولت اقدام کنند.

حال که متوجه الزامی بودن مقوله مالیات شده ایم، بهتر است بدانیم که تمامی اقداماتی که در راستای عدم پرداخت مالیات و یا دور زدن مالیات وجود دارند، به بن بست خواهد رسید. زیرا دولت دائما در حال پیچیده کردن قوانین مالیاتی و سخت گیری های شدید است. این سختگیری ها باعث متضرر شدن مودیانی که مالیات را دور زده اند خواهند شد. بنابراین، بهتر است با افزایش آگاهی خود در حوزه مالیات، بتوانیم وظایفمان را به موقع ادا کنیم. در این صورت، نه تنها متحمل جرایم سنگین مالیاتی نمی شویم، بلکه شامل بخشودگی های مالیاتی نیز خواهیم شد.

چرا باید از خدمات مشاوره مالیاتی استفاده کرد؟

پیچیدگی و تعدد قوانین مالیاتی تمامی کسب و کارها نیاز به دریافت خدمات مشاوره مالیاتی دارند. مشاوران مالیاتی شرکت حسابداری ازتا سال هاست که مشاور مالیاتی شرکت های بزرگ و کوچک بوده اند و تجارب ارزنده ای در این حوزه کسب کرده اند.

مشاوران مالی موسسه مالی ازتا، با تمامی سرفصل های مالیاتی آشنا هستند و تمامی چالش های مالیاتی انواع شرکت های سهامی، غیر تجاری، تضامنی، مسئولیت محدود و غیره را برطرف خواهند کرد. به عنوان مثال، مالیات پزشکان مشمول قوانین بسیار پیچیده ای است و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی مشاغل صنعت پزشکی نیازمند دانش و تجربه قابل توجهی است. شرکت حسابداری اَزتا به صورت تخصصی به پرونده های مالیاتی پزشکان رسیدگی میکند.

مزیت رقابتی شرکت حسابداری ازتا نسبت به سایر شرکت های حسابداری، پیگیری پرونده های مالیاتی است. پیگیری پرونده های مالیاتی و دفاع مالیاتی برای کسانی که آشنایی با مسائل مالیاتی ندارند، بسیار پیچیده، زمانبر و به شدت پر هزینه است.

چرا به خدمات مشاوره مالیات نیاز داریم؟

طبق قانون جدید سازمان اداره امور مالیاتی کشور، فروشندگان کالا و خدمات می­بایست صورت حساب های معاملات خود را در پایان هر ماه از طریق سامانه مودیان مالیاتی ارسال کنند. با تو جه به قانون سامانه مودیان مالیاتی و پایانه های فروشگاهی، تکالیف مالیاتی صاحبان کسب و کار به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. برای آن که بتوانید از زمان خود استفاده بهینه داشته باشید، بهتر است این امور را به دست متخصصان این زمینه بسپارید تا تکالیف مالیاتی کسب و کارتان با دقت و حوصله زیاد انجام شود.

با واگذاری پرونده های مالیاتی خود به دست مشاوران مالیاتی میتوانید با صرف هزینه بسیار کمتر، نتیجه بهتری از اعتراض به مالیات دریافت کنید. مشاوران شرکت حسابداری ازتا از زمانی که به ما مراجعه می کنید تا زمانی که تمامی مسائل مالیاتی شما به طور کامل فیصله پیدا کنند، همراه و هم پای شما خواهند بود. ضمنا شما میتوانید دیگر خدمات حسابداری خود را به شرکت حسابداری ازتا بسپارید و از مدیریت مالی صحیح کسب و کار خود اطمینان حاصل کنید.

تمامی شرکت های تولیدی، بازرگانی، صنعتی و… به خدمات مشاوره مالیاتی نیاز دارند. برای آگاهی از نحوه حسابداری صنعتی و چالش های موجود در این حوزه میتوانید به بخش مقالات شرکت حسابداری ازتا مراجعه فرمایید.

همه چیز درباره آخرین بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی مالیاتی سال ۱۴۰۲

بخشنامه  شماره: ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د تاریخ: ۳۰/۰۷/۱۴۰۲

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده این بخشنامه که از تاریخ ۰۱۴۰۲/۰۷/۰۱ و به بعد.. قابل اجرا است برای ادارات کل مالیاتی ابلاغ گردید.

مقدمه بخشنامه

در اجرای مقررات مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی‌ مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود:

الف- بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

 بند ۱ بخشودگی جرایم عملکرد با دوره ۱۳۹۹ و قبل ازآن

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی برای عملکرد/ دوره/ سال ۱۳۹۹ و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۲) می باشد.

۱۳۹۹     ۱۳۹۸     ۱۳۹۷     ۱۳۹۶     ۱۳۹۵ و قبل از آن

۱۰۰        ۹۵           ۸۵           ۸۰           ۷۵

حداکثر درصد بخشودگی جرایم مالیاتی عملکرد یا دوره

درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (۵۰) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

بند ۲ بخشودگی جرایم عملکرد یا دوره ۱۴۰۰ و به بعد

تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش برای عملکرد/ دوره/ سال ۱۴۰۰ و به بعد، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر به میزان صد درصد (۱۰۰%) می باشد.

درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه (۵۰) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

 بند ۳ بخشوگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹

بخشوگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای سال های ۱۳۹۴ و قبل از آن و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای سال های ۱۳۹۵ و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

 بند ۴

مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود.

بند ۵ عدم امکان اجرا برای مودیان تبصره ۲ ماده ۲۷۲

بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند ۴) شامل مودیانی که در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

 بند ۶ شرط بخشودگی جرایم برای اشخاص دارای خسارت تاخیر

در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم مالیاتی اقدام گردد.

بند ۷ اعمال بخشودگی جرایم برای دستورالعمل قبلی

مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند.

بند ۸ بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران

در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (۱۰۰%) به مدیران کل تفویض می گردد.

 بند ۹ بخشودگی جرایم مالیات بر ارزش افزوده اشخاص

بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به مدیران کل تفویض می گردد، مودیان استفاده کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه نخواهند بود.

بند ۱۰ بخشودگی جرایم حق تمبر, خانه های خالی,حقوق و دستمزد, تکلیفی, مالیات بر ارزش افزوده

بخشودگی جرائم موضوع مواد ۵۱، تبصره یک ماده ۵۴ مکرر، ۱۹۷، ۱۹۹ و ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و بندهای (۱، ۲، ۳، ۴) ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۷ در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/ دوره/ منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد (۱۰۰%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

بند ۱۱ نحوه تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم

در مواردی که مودی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، صدور برگ تشخیص/ مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می باشد.

ب- تقسیط بدهی:

بند ۱۲حداکثر زمان تقسیط بدهی مالیاتی

حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/ دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد.

 بند ۱۲-۱

به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/ دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و یکسال برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم برسد.

 بند ۱۲-۲ حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/ دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند ۱۲-۱ اقدام شود.

 بند ۱۳درصد پرداخت نقدی بدهی مالیاتی

حداقل معادل پانزده درصد (۱۵%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

بند ۱۴نحوه محاسبه تقسیط بدهی مالیاتی تا پایان زمان تقسیط

برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

بند ۱۵ اگر مودی اقساط بدهی را در سررسید آن پرداخت ننماید

در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود.

بند ۱۶ تقسیط بدهی مالیاتی شرکت دانش بنیان و فن آور

به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد.

ج- سایر مقررات

 بند ۱۷ارائه درخواست کتبی مودی برای تقسیط بدهی  یا بخشودگی جرایم مالیاتی

تقسیط و بخشودگی جرائم مالیاتی منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد;

 بند ۱۸اقدامات اجرایی وصول مالیات

در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید.

بند ۱۹ معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی

تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان  -رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دکمه بازگشت به بالا