علم و تکنولوژیکسب و کار ایرانی

انواع پایان‌نامه کدام‌اند؟

آشنایی با انواع پایان نامه کارشناسی ارشد

انواع تحقیق : تحقیق به سه نوع نظری ، تجربی و موردی تقسیم می شوند . تحقیق نظری ، نوعی خاص از تحقیق است که به یک نظریه یا عقیده مرتبط است . تحقیق تجربی ، به بررسی کاربرد تحقیق نظری در یک مکان خاص و برای یک دوره ی زمانی معین است . مطالعه ی موردی یک روش تجربی است که پدیده ای را مطابق با مفاهیم آن بررسی می کند.

برای مثال ، فرض کنید می خواهیم به بررسی مفاهیم موجود در زمینه ی مدریت دانش بپردازیم ، حال اگر بررسی خود را به یک سازمان یا دانشگاه خاص محدود کنیم ، تا وضعیت آن دانشگاه یا موسسه را در سطوح دانشی بررسی کنیم در واقع تحقیق موردی انجام داده ایم. در یک دسته بندی جامع پژوهش و تحقیق را از نظر هدف تحقیق به سه گروه پژوهش بنیادی کاربردی وتوسعه ای تقسیم می کنند. جهت سفارش انجام پایان نامه به سایت ما مراجعه نماید.

بهترین موسسه انجام پایان نامه ارشد |بهترین موسسه پایان نامه نویسی |سایت پایان نامه

پژوهش بنیادی :

در این نوع از تحقیق ، محقق هدف کاربردی ندارد و صرفا برای افزایش و توسعه دانش علمی به تحقیق و پژوهش می پردازد و جست وجوی آن بدیع و اصیل است.

پژوهش کاربردی :

اگر جست و جو و تحقیق بدیع و اصیل محقق ، بر مبنای یک هدف کاربردی خاص و برای حل یک مشکل باشد و تمام تلاش محقق دستیابی به پاسخ و یا راه حلی مناسب برای مشکل مطرح شده باشد، این پژوهش کاربردی خوانده می شود . برای مثال در بخش تحقیق و گسترش سازمان ها و مراکز دانشگاهی به طور گسترده از این نوع تحقیق استفاده می کنند.

پژوهش توسعه ای:

این پژوهش به مجموعه فرآیندهای سیستماتیک گفته می شود که براساس دانش و سیستم ها به کار می رود و هدف آن اصلاح و بهبود شرایط فعلی است. تحقیق بنیادی هدفی بر مبنای حل مسئله داشته و تعدادی قانون و قاعده بدون تعمیم به سایر موارد را در نظرمی گیرد در حالیکه در مقابل تحقیق کاربردی با یک قاعده ی خاص تصمیم دارد یک تئوری را به صورت کلی گرایی بیان کند.

تحقیق انواع مختلفی دارد که برخی از آن ها معرفی شده اند. تحقیق از نظر شیوه ی عمل و عملیات آن می تواند عمودی یا افقی باشد . در تحقیقات عمودی چندین محقق مجموعه پژوهش های انجام شده ی یکدیگر را به صورت پشت سرهم ادامه می دهند و از دوباره و موازی کاری جلوگیری می کنند . مثلا در زمینه ی پزشکی ، تشخیص بیماری ویا آزمایش یک دارو و بررسی اثرات آن داروی جدید که توسط چندین گروه پژوهشی در آن واحد روی آن اجرا می گردد.

نظریه وتئوری نظریه به مجموعه ی از قضایای منطقی و وابسته به هم گفته می شود که برای بررسی وضعیت یا موقعیت سیستمی به کار می رود و یا مجموعه ای منظم از مفاهیم در ارتباط با یکدیگر که هدف آن ها تعریف ، توصیف، یا توضیح واقعیت است . یک تئوری علمی به طور خلاصه یک فرضیه یا گروهی از فرضیه هاست که با تست های مکرر مورد حمایت واقع شده است .

اگر شواهدکافی برای حمایت از یک فرضیه فراهم شود آن را به یک گام جلو می برد و به عنوان یک تعریف معتبر از یک پدیده پذیرفته می شود. می توان گفت هر نظریه قابل نقد است و تقریبا هیچ نظریه ای به طور کامل مورد پذیرش واقع نمی شود و نمونه ی بیرونی آن دقیقا شبیه اصل نظریه نیست اما تئوری تجویزگر است و راه حل را نشان می دهد که گاهی قابل پذیرش است و گاهی قابل پذیرش نیست اما نظریه را نه می توان کامل رد کرد یا نمی توان کامل تایید کرد.

انواع روش تحقیق در پایان نامه

هر کدام از علوم مختلف دارای روش تحقیق مختص به خود می باشند تا بتوان موضوع مورد نظر را بررسی کرد. در علوم انسانی نیز روش های تحقیق انواع مختلفی داشته که رایج ترین آن ها شامل موارد زیر می شوند. شایان ذکر است که نوع روش تحقیق به اصل سوال مورد بررسی و نوع اطلاعاتی مرتبط می شود که به منظور شناخت موضوع، جمع آوری می گردد. انواع روش تحقیق شامل روش پژوهش تاریخی، توصیفی و تجربی می شود.

روش تحقیق تاریخی

روش تحقیق تاریخی مربوط به وقایع گذشته می شود و از مشکل ترین انواع پژوهش می باشد. این نوع روش تحقیق به بررسی و گزارش وقایع گذشته می پردازد. در این نوع روش، بایستی وقایع گذشته به صورت کاملا دقیق تشخیص داده شوند تا وضع حال حاضر بهتر درک شود. در روش های تحقیق توصیفی و تجربی، پژوهشگر می تواند نمونه مورد مطالعه خود را به دلخواه انتخاب کند، اما در روش تحقیق تاریخی بایستی حتما اطلاعات و مدارک مرتبط به گذشته را مورد بررسی قرار دهد.

روش تحقیق توصیفی

در روش تحقیق توصیفی برخلاف روش پژوهش تاریخی، به زمان حال می پردازد. در این نوع روش تحقیق به توصیف و بررسی شرایط و موقعیت های موجود پرداخته می شود.

روش تحقیق تجربی

روش تحقیق تجربی یا آزمایشی جزو پرکاربردترین نوع تحقیق می باشد که برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود. هدف از این روش پژوهش، در واقع بررسی تاثیر محرک ها، روش ها یا شرایط ویژه محیطی بر روی گروه مورد نظر می باشد. در این حالت، محققان بایستی جهت بررسی روابط علت و معلولی، یک یا چند گروه را به عنوان گروه تجربی در شرایط خاص (متغیر مستقل) قرار دهند و نتایج را (متغیر وابسته) با گروه یا گروه های گواه که همچنین شرایطی داشته اند، مقایسه نمایند.

روش تحقیق باعث ارائه منظم، منطقی و اصولی مقاله و پایان نامه شده و جستجو را هدفمند می کند. انواع روش تحقیق در پایان نامه طبق معیارهای مختلف دسته بندی می شوند. مطابق اصل و خصوصیات کلی انواع روش تحقیق در پایان نامه را می توان به سه گروه تقسیم کرد که در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق کمی

در روش تحقیق کمی از داده های عددی استفاده می شود که خود شامل موارد زیر می شود:

تحقیق ارزیابانه

تحقیق اقدام پژوهی

تحقیق مقطعی

تحقیق آنالیز محتوایی

تحقیق همبستگی

تحقیقات کیفی از طریق داده های ریاضی و آماری به وجود نمی آید و با معانی، تعاریف، نمادها و توصیفات سروکار دارد. انواع روش تحقیق کیفی عبارتند از:

تحقیق تاریخی

آنالیز گفتگو

آنالیز گفتمان

آنالیز ژانر

تحقیقات روایتی

تحقیقات قوم شناسی

تحقیقات پدیدار شناسی

روش تحقیق ترکیبی (کیفی و کمی)

روش تحقیق ترکیبی در واقع مجموعه اقداماتی است که برای جمع آوری، آنالیز و ترکیب اطلاعات کمی و کیفی در یک واحد مطالعه برای شناخت مساله پژوهش انجام می شود. این پژوهش با استفاده از روش ها و ابزارهای تحقیق کمی و کیفی می تواند تصویری پیچیده تر از یک موضوع را ارائه نماید. به عبارت دیگر با این روش می توان به گردآوری و ترکیب اطلاعات مختلف در مورد یک پدیده مشخص، تحقیق خود را کامل تر انجام دهیم.

با بررسی روش های تحقیق می توان روش متناسب با موضوع و هدف پایان نامه را انتخاب کرد. روش تحقیق درست می تواند باعث نگارش درست فصل سوم پایان نامه شود. در صورتی که دانشجویان اطلاعات لازم در این زمینه را کسب کنند، می توانند روش متناسب با موضوع مقاله یا پایان نامه را انتخاب کنند.

راهنمای انتخاب روش تحقیق برای پایان نامه

همواره انتخاب روش های تحقیق برای پایان نامه جزو پرچالش ترین مراحل است. روش تحقیق مناسب کمک می کند که به هدف اصلی پایان نامه نزدیک شوند. در این حالت بایستی با توجه به موضوع و هدف اصلی برای انتخاب روش تحقیق دقت نمود. در ادامه به راهنمای انتخاب روش تحقیق برای پایان نامه پرداخته خواهد شد.

·         هدف اصلی روش تحقیق

در واقع هدف اصلی روش تحقیق همان هدف اصلی پایان نامه است. در واقع روش تحقیق یک نوع ابزاری برای آنالیز داده ها و سپس نتیجه گیری پایانی در انجام پایان نامه می باشد. هر روش تحقیقی که انتخاب شود، دارای مراحل و نرم افزار مخصوص خود برای تحلیل داده است.

·         تناسب کامل موضوع پایان نامه با روش تحقیق

انتخاب درست روش تحقیق پایان نامه بسیار حائز اهمیت می باشد. نوع روش تحقیقی که در نگارش پایان نامه انتخاب می شود، بایستی متناسب با موضوع پایان نامه باشد. هر کلمه ای که برای عنوان انتخاب می شود، بایستی متناسب با آن، روش تحقیق خود را انتخاب نمود. در این صورت، روش های تحقیق نادرست و غیرکاربردی برای موضوع پایان نامه انتخاب نشود، چرا که در ادامه مسیر نگارش پایان نامه با مشکلات زیادی همراه خواهد بود.

·         وابستگی پایان نامه به روش تحقیق انتخابی فرد

در واقع سه فصل پایان نامه به روش تحقیق و آنالیز داده ها با استفاده از انواع روش تحقیق در پایان نامه و نتیجه گیری پایانی مربوط می شود. در فصل سوم پایان نامه، نوع روش تحقیق و مراحل انجام آن مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل چهارم پایان نامه، روش تحقیق برای داده های پایان نامه آنالیز می گردد. در فصل پنجم، به نتیجه گیری نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل روش تحقیق پرداخته می شود. بنابراین با انتخاب صحیح روش تحقیق می توان این سه فصل را با دقت زیادی انجام داد.

روش تحقیق در حقیقت تعیین کننده ابزار مورد استفاده برای جمع بندی و تجزیه و تحلیل پایان نامه است. هر پایان نامه بایستی دارای روش تحقیق متناسب با موضوع خود باشد، بنابراین نمی توان هر روش و ابزاری را انتخاب کرد. در این صورت بایستی ابتدا کاربرد روش تحقیق را دانست و سپس متناسب با هدف موضوع پایان نامه، روش تحقیق مناسب را تعیین کرد.

دکمه بازگشت به بالا