رشد ۴/۶۲درصدی تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه شهیدرجایی

تابه |ساعت

به گزارش خبرگزاری تکنونامه از قزوین؛ ابوالفضل موتابها، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی در تشریح این خبر اظهار کرد: در نخستین فصل سال جاری، سه میلیارد و صد و نود و سه میلیون و یکصد و شصت و دو هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها بیان کرد: از این میزان انرژی، ۱میلیارد و ۵۷۳میلیون و ۵۵۲هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ۱میلیارد و ۶۱۹میلیون و ۶۱۰هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه در پایان افزود: با این میزان انرژی خالص درسه ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد ۴/۶۲درصدی تولید انرژی نسبت به نخستین فصل سال۱۴۰۲ بوده است.

نیروگاه شهیدرجایی با دارابودن ۱۳واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت تولید ۲۰۴۲مگاوات، بیش از ۳ و نیم درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تولید می کند.

46

دکمه بازگشت به بالا