اقتصادیعمومیکسب و کار ایرانی

نحوه اعتراض به دستور فروش ملک مشاع

دریافت گواهی عدم افراز ملک مشاع

به نقل از وکیل مشهد فرایند اعتراض به دستور فروش مال مشاع با صدور برخی گواهی ها آغاز می شود. تقسیم سهم هر یک از شرکا از ملک مشاع به منزله افراز آن است و در این زمینه مراحل قانونی طی می شود. اما در برخی از پرونده های ملکی به خصوص در زمینه املاک مشاع، مسئله درخواست عدم افراز از سوی یکی از شرکا مطرح می شود. ثبت درخواست های افراز زمانی صورت می گیرد که سند مالکیت مربوط به ملک مورد نظر تنظیم شده باشد.

برای افراز هر ملکی باید فرایند ثبت مربوط به آن انجام شده باشد. در غیر این صورت امکان افراز در این زمینه وجود ندارد. برای ثبت درخواست افراز باید حتما مدارک شناسایی خود را ارائه دهید. در این مدارک آدرس و محل زندگی شما و شرکای ملک مورد نظر نیز جای می گیرد. به این ترتیب مراحل رسیدگی به پرونده آغاز می شود.

 مراحل افراز ملک

پس از اعتراض به دستور فروش ملک مشاع مراحل قانونی به خصوصی طی می شود. مراحل فرایند افراز نیز متفاوت هستند. در این فرایند ابتدا مامور مربوطه در خصوص ملک مورد نظر تحقیقاتی به عمل می آورد و در این زمینه اطلاعات خود را تکمیل می نماید. در مرحله بعدی در صورتی که ملک قابلیت تقسیم داشته باشد، پرونده مورد نظر برای نقشه بردار ارسال می شود. این نقشه ها ثبت خواهند شد. نقشه بردار باید از ملک مورد نظر بازدید به عمل آورده و شرایط آن را بررسی کند.

در این خصوص اعتراضات شرکا نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در صورتی که شرکا در رابطه با این موضوع اعتراضی داشته باشند، باید تا 10 روز اعتراضات خود را اعلام کنند. به این ترتیب فرایند رسیدگی به پرونده در دادگاه های مربوطه آغاز می شود. پس از رسیدگی به این قبیل اعتراضات سند رسمی ملک توسط دفاتر رسمی باطل شده و اسناد جدیدتری تنظیم خواهند شد.

ابطال مزایده ملک مشاع |اعتراض ثالث اجرایی نسبت به دستور فروش |اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع

همچنین بخوانید :

صدور دستور فروش املاک مشاع

اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع و کلیه مراحل مربوط به این پرونده ها، پس از صدور دستور فروش املاک طی می شوند. در صورتی که گواهی عدم افراز از اداره ثبت دریافت شود، نوبت به دستور صدور برای فروش آن می رسد. پس از این که دستورات مربوطه از دادگاه مورد نظر ابلاغ شد، کارشناسان املاک در محل حاضر می شوند و ملک مورد نظر را ارزیابی می کنند. پس از این فرایند ارزش گذاری های اولیه بر روی این املاک انجام می گیرد.

هر یک از مالکین به مدت 3 روز قادر به اعتراض به ارزش تعیین شده برای املاک خواهند بود. پس از این مهلت، ملک به مزایده گذاشته می شود و مبالغ پایه فروش آن نیز تعیین خواهد شد. پایه ثابت مبالغ توسط کارشناسان این عرصه تعیین می شود و در نهایت در میان داوطلبان، برنده نهایی مزایده مشخص خواهد شد. برندگان باید پس از پرداخت 10 درصد وجه تعیین شده برای ملک، در مدت یک ماه مابقی هزینه تعیین شده را برای ملک مورد نظر بپردازند.

اعتراض به دستور فروش مال مشاع

از آن جا که برای فروش املاک مشاع دستور رسمی از دادگاه صادر می شود، اعتراض به دستور فروش ملک مشاع نیز وارد نخواهد بود و مهلت قانونی برای این فرایند در نظر گرفته نمی شود. اعتراض به دستورات رسمی دادگاه وارد نیست و این قبیل اعتراضات امکان پذیر نخواهند بود.

در زمانی که امکان افراض یک ملک وجود نداشته باشد و ملک مورد نظر به طور علنی به فروش گذاشته شود، دستور فروش آن صادر شده و هیچ اعتراضی نیز در این زمینه پذیرفته نخواهد شد. دادخواست فروش این املاک به طرفیت همه شرکای موجود ارائه می شود. به این ترتیب اعتراض به دستور فروش مال مشاع باطل می شود. تنها در شرایطی می توان به این دستورات اعتراض کرد که شرایط افراز ملک مورد نظر وجود داشته باشد. به این ترتیب طرف دعوی با اثبات امکان افراز ملک، به حکم صادر شده اعتراض خواهد کرد.

مراجعه به وکیل برای اعتراض به دستور فروش مال مشاع

رسیدگی به این قبیل پرونده ها زیر نظر یک ساده تر می شود. شما می توانید از مهارت های این وکلا در زمینه اثبات ادعاهای خود در دادگاه های مربوطه استفاده کنید. از آن جا که پیگیری این پرونده ها در دادگاه های حقوقی پیچیدگی های قانونی بسیار زیادی دارد، حضور یک  وکیل آگاه برای پیگیری بهتر و دقیق تر پرونده نتایج رضایت بخشی به دنبال دارد. با حضور این وکلا از طولانی شدن این پرونده های حقوقی نیز پیشگیری می شود.

قابلیت ابطال فروش ملک مشاع

هر یک از شرکا می توانند درخواست ابطال فروش املاک مشاع را ارائه دهند؛ مشروط بر این که ملک قابل افراز باشد. در شرایطی که یکی از شرکا برای فروش سهم خود اقدام کند، سایر شرکا قادر به ارائه درخواست ابطال فروش خواهند بود. درون چنین شرایطی دادگاه رسیدگی های مورد نظر را برای درخواست ابطال و اعتراض به دستور فروش ملک مشاع انجام می دهد. در این شرایط معامله انجام شده فسخ می شود.

جمع بندی نهایی

در این مطلب در رابطه با اعتراض ثالث به دستور فروش و نحوه پیگیری این قبیل پرونده ها اطلاعاتی را به دست آوردید. در کشور ما پرونده های بسیاری در زمینه املاک مشاع و مشکلات و دعاوی مربوط به آن وجود دارد که هر یک از آن ها با یکی از ترفندهای قانونی موجود در این حیطه قابل حل خواهند بود. برای انتخاب بهترین راهکارهای قانونی می توانید، از حضور یک وکیل زبده در شیراز در کنار خود بهره مند شوید.

دکمه بازگشت به بالا