کاربرد رولیک های نوار نقاله

معرفی انواع رولیک‌هایوسیله اصلی نگهدارنده نوار نقاله، رولیک Roller است. یک رولیک شامل یک یا چند رولر است که هر رولر یک یا چند بیرینگ برای اطمینان از دوران آزاد دارد. رولرها بوسیله یک پایه نصب شده روی تراورس کانوایر نگهداشته می شوند یا از آن آویزان می شوند. رولیک ها بیشترین فراوانی را در اجزای کانوایر دارند. هم از نظر تعداد در یک کانوایر و هم انواع موجود. انواع بسیار زیادی وجود دارد، اما همه آنها وظایف مشترکی دارند، آن ها باید نوار و بار را شکل داده و نگه دارند در حالیکه توان موردنیاز برای انتقال مواد را به حداقل برسانند. در این مقاله قصد داریم با رولیک ها و انواع آن بیشتر آشنا شویم.

خانواده و انواع رولیک ها

انواع رولیک ها طبق قطر رولر، نوع سرویس کاری، شرایط کاری، بار روی نوار، و سرعت نوار طبقه بندی می شوند. آنها بر حسب ظرفیت حمل بار بر اساس عمر محاسبه شده بیرینگ درجه بندی می شوند. مستقل از انواع طبقه بندی ها و کدها، کلید پایداری نوار در سرتاسر کانوایر این است که همه رولیک های روی کانوایر با یک استاندارد مطابقت داشته و از همان سازنده تامین شده باشد. انواع وسیعی از رولیک ها بر حسب کاربرد آنها وجود دارد.

Application of conveyor rollers

رولیک های باربر

رولیک های باربر، نوار را هنگام حمل بار نگه می دارند. آنها در طرحهای تخت و تغاری موجود است. اغلب طرح تخت شامل یک رولر افقی تکی برای نوارهای تخت مثل بلت فیدرها می باشد.

معمولا رولیک تغاری شامل سه رولر است. یکی افقی در وسط و دو رولر کج در طرفین. زاویه رولیک های کج نسبت به افق زاویه تغاری گفته می شود. معمولا می باشد، البته مواردی هم هست که طول رولر وسط بلندتر است که رولیک برداشت گفته می شود. این طرح یک سطح تخت وسیعتری برای حمل ایجاد می کند که اجازه بازرسی یا برداشتن مواد را می دهد.

رولیک های تغاری به شکل رولیک های خطی (خط مرکز هر سه رولر روی یک خط است) و رولیک های خارج از مرکز (خط مرکز رولر وسطی با رولرهای جناحین فاصله دارد و اغلب اول نوار از روی رولر وسطی عبور می کند) وجود دارند. خروج از مرکز رولر می تواند ارتفاع کلی رولیک را کاهش دهد که در معادن زیرزمینی با محدودیت ارتفاع مشهور است. رولیک خارج از مرکز، فضای خالی بین رولرها را حذف می کند و احتمال خرابی نوار نوع اتصال مشترک را کاهش می دهد.

توری سرندی فولادی

توری سرندی شباهت ظاهری به توری پرسی دارد اما سرند چشمه های ریز تر و از فولاد ضد سایش ساخته شده که در مقابل سائیدگی نقطه تحمل بسیار بالائی دارد، بعد از بافته شدن مفتول ها، فضاهای خالی ایجاد میشود که به این فضاهای خالی چشمه میگویند. وجود چشمه ها، باعث ایجاد انعطاف پذیری در توری میشود و میتوان به عنوان صافی و غربالگر از توری استفاده کرد. اگر مفتول های استفاده شده در توری، موج دار باشد، مقاومت توری و یکنواختی چشمه ها را افزاش میدهد.

بارز ترین کاربرد توری سرندی همانطور که از اسمش مشخص است، سرند کردن و غربال کردن است. توری سرندی برای انجام کار های مختلف مانند جداسازی و فیلتراسیون مواد و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

رولیک های برگشت

رولیک های برگشت نوار را پس از تخلیه بار در مسیر برگشت به ناحیه بارگیری نگه می دارند. این رولیک ها معمولا شامل یک رولر افقی است که از زیر تراورس کانوایر آویزان شده است. رولیک های هفتی شکل شامل دو رولر کوچکتر است که اغلب برای بهبود مسیریابی نوار نصب می شوند.

رولیک های راهنما

طرح های مختلفی برای رولیک های راهنما وجود دارد که نوار را به سمت مرکز کانوایر هدایت می کنند. غالبا این رولیک ها خودتنظیم هستند. به انحراف نوار واکنش داده و سعی می کنند نوار را به سمت مرکز کانوایر برگردانند. برای هر دو مسیر رفت و برگشت کاربرد دارد.هرگز نباید رولیک های راهنما را در ناحیه بارگیری بکار برد، چون آنها بالاتر از رولیک های معمول حمل بار هستند و نوار را هنگام چرخیدن بالا می برند.

رولیک های ضربه گیر

رولرهای ضربه گیر با روکش لاستیکی یک راه حل جذب ضربه در ناحیه بارگیری نوار هستند. رولر های این رولیک ها با استفاده از دیسک های لاستیکی انعطاف پذیر ضربه بار را می گیرند. اغلب نرخ بار رولیک های ضربه گیر برابر رولیک های استاندارد است، چون شفت و بیرینگ آنها مثل هم هستند. روکش لاستیکی مقداری از انرژی را جذب می نماید تا مزیت جذب شوک را فراهم کند.

یکی از معایب استفاده از رولرهای ضربه گیر در ناحیه بارگیری، نگهداشتن نوار فقط در بالاترین نقطه غلتک توسط هر رولیک می باشد. حتی اگر رولیک ها نزدیک به هم نصب شوند، شکل دایره ای رولر و قابلیت تغییر شکل لاستیک زیر بار باعث خواهد شد نوار نوسان کرده یا شکم دهد. این شکم فرار یا گیرکردن مواد را بیشتر می کند. فاصله بین رولیک های ضربه گیر حفاظت کمی در برابر ریزش مواد ضایعاتی و سوراخ شدن تسمه ایجاد می کند.

حتی رولیک های ضربه گیر تحت خرابی ضربه هستند، مثل خرابی بیرینگ و رولرها در اثر سنگ های خیلی بزرگ یا ضربه های غیر معمول خرابی یا قفل شدن بیرینگ باعث حرکت نامنظم نوار، در نتیجه انحراف نوار و ریزش بار از لبه های نوار می شود. خرابی رولیک ها در اثر ضربه های شدید یا قفل شدن آن بخاطر مواد نشتی مصرف توان کانوایر را بطور عمده افزایش می دهد. در بسیاری موارد، جذب ضربه بوسیله گهواره ضربه گیر مؤثرتر است که در ادامه توضیح داده می شود.

فاصله رولیک ها

فاصله بین اجزای دورانی تأثیر چشمگیری در وظیفه نگهداری رولیک ها و شکل گیری ماموریت آنها دارد. رولیک هایی که با فاصله زیاد از یکدیگر نصب می شوند نه نوار را بطور مناسب نگهداشته و نه شکل مطلوب را به نوار می دهند. نصب رولیک ها نزدیک به هم، نگهداری نوار و شکل دهی آنرا بهبود می دهد اما هزینه های ساخت کانوایر را افزایش داده و ممکن است باعث افزایش توان مصرفی کانوایر شود.

فاصله رولیک های برگشت با وزن نوار تعیین می شود، چون بار دیگری به این رولیک ها وارد نمی شود و مشکل ریزش بار بخاطر شکم در این سمت کانوایر وجود ندارد. معمولا فاصله رولیک های برگشت برابر 3m یا 10ft است.

رولیک ها در ناحیه اسکرت دار

روش اصلی و سنتی بهبود نگهداشتن نوار و در نتیجه کاهش شکم نوار زیر ناحیه بارگیری یا هر جای دیگر کانوایر، افزایش تعداد رولیک هاست. با افزایش تعداد رولیک ها در یک فضای معین (در نتیجه کاهش فاصله بین رولیک ها) پتانسیل شکم نوار کاهش می یابد. معمولا می توان رولیک ها را در فاصله 25mm یا 1in از یکدیگر نصب نمود.

اما این روش بدون ایراد نیست. با نزدیکتر شدن رولیک ها به هم، تعمیرات نگهداری آنها مشکل تر می شود. معمولا رولیک ها با کنار گذاشتن فریم، برای روانکاری یا تعویض، تعمیرات نگهداری می شوند. اگر فاصله رولیک ها کم باشد، فضای کافی برای کنار گذاشتن رولرها و اجرای تعمیرات وجود ندارد.برای دسترسی به یک رولیک یک یا چند رولیک مجاور باید برداشته شود و زنجیره سقوط مهره های دو مینو ایجاد خواهد شد.

رولیک های کشــویی

رولیک های کشویی که سُر خورده و در موقعیت می نشینند، یک راه حل برای مشکل تعمیرات نگهداری رولیک های نزدیک به هم است. این رولیک ها روی یک تیر فولادی نصب شده و یک کشویی را تشکیل می دهند که اجازه می دهد هر رولر را عمود بر مسیر حرکت نوار کشویی حرکت داده و جداگانه نصب یا خارج نمود.

رولیک های کشویی می توانند از رولر های فولادی یا رولرهای ضربه گیر لاستیکی باشند. با رولیک های کشویی، هر رولر، یا کل مجموعه، می تواند بدون گذاشتن چارچوب کنار آن یا بلند کردن نوار سرویس شود.کشویی که رولرها (و یا دیگر اجزای نگهدارنده نوار) روی آن سُر می خورد به سازه کانوایر ضمیمه می شود. این کشویی می تواند به عنوان جزئی از سازه کانوایر طراحی شود.

جا دادن یک سیستم کشویی در کانوایر در مرحله طراحی امکان استفاده از انواع ماژولهای نگهدارنده نوار، رولیک ها، گهواره ها، یا واحدهای ترکیبی را فراهم می کند و درضمن نصب اجزا را ساده می نماید. این کار بیشتر در نوارهای عریض ارزشمند است که ممکن است نصب اجزای بزرگ جرثقیل یا دیگر تجهیزات سنگین نیاز داشته باشد.

نکته های نصب رولیک

هنگام نصب، رولیک در یک نقطه انتقال باید با تراورس گونیا باشد و افقی و عمودی روی کانوایر تراز شود. در غیر اینصورت مواد گیر افتاده و باعث خرابی نوار و ریزش بار می شود. پیمایش لیزری می تواند برای اطمینان از تراز بودن اجزای رولیک بکار رود.

استانداردهای رولیک تلرانس های قطر رولر، گردی، ارتفاع خط مرکز رولر، و زاویه تغاری را ارئه نموده است. حتی اختلاف کمی در ابعاد یک رولیک (بین سازندگان مختلف) می تواند بالا و پایین در خط نوار ایجاد کند، درزبندی مؤثر را غیرممکن سازد. باید رولیک ها به دقت تراز شده و تطبیق داده شوند تا در نوار پستی و بلندی ایجاد نکنند.

رولیک ها باید از نظر هم مرکز بودن با محور خود چک شوند. عدم گرد بودن هرچه بیشتر باشد، تمایل نوار به بالا و پایین پریدن بیشتر خواهد بود. فقط رولیک های تولید شده یک سازنده با یک قطر، کلاس و زاویه تغاری باید در ناحیه اسکرت دار استفاده شود. برای  می توانید به سایت ما مراجعه کنید.

رولیک نوار نقاله چگونه کار می کند؟

عملکرد رولیک نوار نقاله صنعتی پیچیده و سخت نیست، در دستگاه نوار نقاله تسمه به دور غلطک های محرک و متحرک قرار گرفته و با گردش آن ها حرکت می کند. غلطک محرک غلطکی می باشد، که به موتور کانوایر وصل شده است. زمانی که موتور نوار نقاله بارگیری کار خود را آغاز می کند، غلطک محرک به گردش در می آید، و نوار یا تسمه را به حرکت در می آورد. غلطک متحرک که در سمت دیگر نوار نقاله قرار دارد، با حرکت تسمه شروع به چرخیدن کرده، و برگشت نوار را در جهت مخالف تسهیل می‌ کند. به همین ترتیب می‌ توان کالا یا مواد را بر روی نوار نقاله قرار داده، و آن را از یک محل به محلی دیگر منتقل می شود.

دستگاه ماسه ساز دو طرفه

دستگاه ماسه ساز دو طرفه برای خرد کردن سنگ های کوهی و سنگ های نرم مناسب است . سایز مناسب برای ورودی این دستگاه بین صفر تا 150 میلیمتر می باشد . و سایز محصول خروجی دستگاه ماسه ساز دو طرفه بین صفر تا 8 میلیمتر می باشد . میزان بار مفید دستگاه ماسه ساز دوطرفه 60 تن در ساعت می باشد .

روتور دستگاه کوبیت ماسه ساز دو طرفه دارای 4 تیرک از پره های ضد سایش با ضخامت 60 میلیمتر ساخته می شود ، که به دلیل وزن کافی و بالانس مناسب ، دستگاه راندمان بالایی را ارائه می دهد . انواع مشابه این دستگاه با 3 تیرک ساخته می شود .

تفاوت ماسه ساز دو طرفه با دیگر دستگاه های ماسه ساز ( مانند ماسه ساز هیدروکنی که از منتل 2 و کانکیو 2 یا 4 و 2 استفاده می کنن ) تولید بسیار بیشتر است . به صورتی که دستگاه ماسه ساز دو طرفه همانگونه که در بالا ذکر شد در هر ساعت 60 تن بار خروجی می دهد در صورتی که دیگر دستگاه های ماسه سار 20 تا 25 تن بار تحویل می دهند .

تفاوت دیگر در اندازه بار ورودی می باشد . در سایر دستگاه ها مانند هیدروکن حداکثر اندازه بار ورودی 7 سانتیمتر می باشد در صورتی که بار ورودی دستگاه ماسه ساز دو طرفه حداکثر تا 15 سانتیمتر می باشد .

یکی دیگر از محاسن دستگاه ماسه ساز دوطرفه نصب به سایر ماسه سازها این است که شما نمتوانید بار خیس به دیگر دستگاه های ماسه ساز وارد کنید این کار باعث خفه شدن دستگاه یا بریدن شفت دستگاه می شود در صورتی که شما در دستگاه ماسه ساز دوطرفه این محدودیت را ندارید.

از مزیت های این دستگاه می توان به این نکته اشاره کرد که شما میتوانید یک روز از یک طرف دستگاه استفاده کنید و روز دیگر از طرف دیگر دستگاه که این امر باعث پایین امدن شدید استهلاک دستگاه شده و کارایی دستگاه را افزایش می دهد .

دکمه بازگشت به بالا