ویژگی گروه وکلای دادکوشا به عنوان وکیل مواد مخدر کرج

چندین ویژگی وجود دارد که ما را به عنوان بهترین وکیل مواد مخدر کرج تبدیل کرده است

 • تخصص و علم در زمینه قوانین مواد مخدر
 • تعداد زیاد پرونده های جریانی در زمینه مواد مخدر
 • شناخت کافی از رویه شعبات

 

خانواده |مشاوره

راهکار بردن در پرونده های مواد مخدر

انواع مواد مخدر

چنانچه بخواهیم نامی از انواع مواد مخدر ببریم که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده است می‌توان به خشخاش شاهدانه تریاک سوخته تریاک خمیر تریاک داروهای روانگردان صنعتی هروئین مورفین کوکائین شیشه و اکستاسی نام برد که قانونگذار برای این موارد تهیه جرم انگاری کرده است

انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر

تولید و ساخت مواد مخدر ذخیره مواد مخدر مخفی کردن مواد مخدر واردات مواد مخدر صادرات مواد مخدر به خارج از کشور که در هر یک از جرایم فوق مجازات صادره برای مرتکب آن هم از لحاظ میزان متفاوت است و همچنین ممکن است ارتکاب این جرایم در درجه اول و دوم و سوم متفاوت باشد

از مزایای خدمات بهترین وکیل مواد مخدر در کرج این مرکز برای متهمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کارهایی که وکیل مواد مخدر برای مرتکبین به جرایم مواد مخدر انجام می دهد د به شرح ذیل می باشد:

 • اثبات بی گناهی متهمی که جرمی مرتکب نشده است
 • تخفیف مجازات متهمان
 • کاهش مجازات زندان متهم
 • تبدیل حکم متهم به جزای نقدی
 • بدست آوردن حکم تعلیقی و تعلیق اجرای حکم
 • اثبات جرمی که با گذشت زمان روبرو شده است. (مجازات عمومی لغو شده است)
 • تبرئه متهم در کلیه سطوح دادگاه ها مانند دادگاه های بدوی (انقلاب)
 • تبرئه متهم در مرحله استیناف (دادگاه عالی)
 • تلاش برای پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
 • تبرئه برای متهم در دیوان عالی کشور
 • اخذ حکم آزادی مشروط

چرا در انتخاب وکیل مناسب در حوزه مواد مخدر باید دقت کرد ؟

در موضوع مواد مخدر اعم از مصرف کننده و سازنده وارد کننده و پخش کننده و غیره همه مجرم هستند.

طبق قوانین مربوطه موارد موجود در مواد مخدر بسیار گسترده هستند.

مثلاً مواد ۱ الی ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد میزان مجازات در قاچاق مواد مخدر می باشد.

و مباحث گسترده‌ای در قانون مبارزه با جرایم مواد مخدر به خود اختصاص داده است.

چرا نیاز به بهترین وکیل مواد مخدر کرج داریم؟

با توجه به صنعتی شدن جوامع این ترقی و صنعتی شدن به حیطه مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر وارد شده است.

در گذشته جرایم مواد مخدر فقط در مورد مواد مخدر سنتی که به روش های خاصی از گیاهان خاص گرفته می‌شد محدود بود

اما الان با پیشرفت علم شیمی هر فردی که به این علم مسلط باشند می توانند، به راحتی و مواد مخدر صنعتی مانند: شیشه، کراک، متادون و غیره را تولید کند و حتی با کمترین هزینه می تواند به راحتی تولید کننده یک مواد مخدر صنعتی شود.

کار وکیل مواد مخدر کرج چیست؟

البته بیشتر افراد جامعه در این پندار هستند، که اگر ارتکاب این جرم افرادی را اجرا کنند دیگر خود مسئولیت کیفری ندارند، اما غافل از اینکه طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر در هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون اشخاصی را اجرا کند یا به خدمت گمارد یا فعالیت آنها را سازماندهی کند یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه گذار نماید مجرم محسوب می شود و حتی ممکن است عنوان مجرمانه به او خطاب شود و مجازات اعدام در پیش روی او می باشد.

نکته قابل ذکر این است که با توجه به اینکه معتادان که مبادرت به درمان ترک اعتیاد ننمایند مجرمند، یعنی مجرم دانستن معتادان را معلق به عدم مبادرت به درمان و ترک اعتیاد کرده است، اما افسوس که در جامعه این موضوع نادیده گرفته شده است.

چرا نیاز به وکیل متخصص مواد مخدر کرج داریم؟

اما سوال اینجاست که آیا ما در مورد جرایم مواد مخدر نیاز به وکیل داریم ویا بهترین وکیل مواد مخدر باید چه ویژگی هایی داشته باشد، از آنجایی که جرایم مواد مخدر می تواند زیر مجموعه ای از جرایم علیه آسایش عمومی و نظم و امنیت و سلامت جامعه باشد قانونگذار نسبت به مجازات این گونه از مجرمین تاکید زیادی داشته است نسبت به یک سری موارد که مرجع قضایی طبق مواد ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری متهم با ملزم به تعیین وکیل می کند.

گذشته از الزام قانون آیین دادرسی کیفری از بعد اصول حقوقی و انصاف نیاز به وکیل در جریان مواد مخدر را کاملاً مبهم دانسته است طرف به طور اجبار و اکراه وارد چرخه مواد مخدر شده بدون آگاهی از سوء نیت مجری ناخودآگاه و ناخواسته وارد سیستم شده است.

وکالت در حوزه های مواد مخدر

مانند راننده ای که ناخواسته عامل حمل مواد مخدر شده است و یا موجودی که مستاجران کارگاه تولید مواد مخدر یا به اصطلاح آشپزخانه ایجاد کرده است که در آن کار تولید مواد مخدر صنعتی می باشد.

مسائلی از این قبیل است که نیاز به وکیل مجرب و زود را می طلبد که بتواند از قربانیان این جرایم  خطرناک تحمیل افراد عادی شده است را بتواند به نحو منصفانه دستگاه قضا را در صدور و اجرای عادلانه یاری کند بتواند عدم سوء نیت عام متهمین را احراز کند.

برای مشاوره با وکیل موادمخدر کرج به وبسایت حقوقی دادکوشا مراجعه کنید.

اما در مورد ویژگی بهترین وکیل مواد  باید گفت می‌توان در مورد جرایم این چنینی حدود مرزی قایل شد اما می‌توان یک سری ویژگی‌های این وکیل  یا بهترین وکیل مواد مخدر را بررسی کرد.

یک وکیل خوب مواد مخدر باید وکیلی باشد در این زمینه پرونده هایی را بررسی کرده است و یا به اصول رسیدگی و یا دفاع در مورد پرونده های کیفری مواد مخدر که در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد شاخه کامل داشته باشد نکته بعدی که در مورد بهترین وکیل مواد مخدر این است که باید جسارت لازم و کافی را داشته باشد.

زیرا جرایم مواد مخدر از جرایمی است که توسط باندهای قاچاق حرفه‌ای و افراد خطرناک و جانی رخ می‌دهد.

یعنی کسانی که در این جرم به فعالیت مشغولند برایشان وجدان ،دین ،ایمان و شرایط معنایی ندارد و به راحتی دست به کشتن انسانها می زنند و برای این موضوع کسی را می‌خواهد که

در این تیم مواد مخدر پرونده های این چنینی را پیگیری کرده باشد و جسارت کامل و لازم را برای پیشبرد اهداف قربانی جرم داشته باشد.وکیل مجرب افزوده باید جسارت داشته باشد.

وکیل موادمخدر در کرج + مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر

بنگ و گرس و تریاک و شیره  و سوخته تریاک و یا تفاله تریاک یا گراس

تا ۵۰ گرم = تا ۳ میلیون جزای نقدی تا ۵۰ ضربه شلاق

بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم =  ۵ تا ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۱۰ سال تا ۱۵ ضربه شلاق

بیش از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلو = ۱۵ تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۲تا ۵ سال زندان

بیش از ۵ کیلو = ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۵ تا ۱۰ سال حبس در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

بیش از از ۲۰ تا ۱۰۰ گیلو گرم =  علاوه برمجازات مقرر در بند ۴ به ازای هر کیلو گرم ۲ میلیون ریال جزای نقدی مرتکب اضافه می شود و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

بیش از ۱۰۰ کیلو گرم  = علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بند های ۴و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام  و مصادره اموال به استثنای هزینه زندگی متعارف برای خانواده

چرا باید از وکیل مواد مخدر کرج بهره مند شویم؟

انواع مختلفی جرایم در قانون وجود دارد که یکی از این جرایم مربوط به مواد مخدر است که از هر گونه اقدامی که به مواد مخدر مرتبط باشد جلوگیری شود از جمله از این نوع جرایم میتوان به حمل مواد مخدر یا توزیع مواد اشاره کرد که برای پیگیری این مشکلات بهتر است با وکیل پرونده مواد مخدر مراحل کار خود را پیگیری کنید

جرایم مرتبط با مواد مخدر

 • جرم وارد کردن انواع مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم ارسال مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم صادر کردن مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم ترانزیت مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روان‌گردان
 • حمل مواد مخدر
 • جرم نگهداری مواد مخدر
 • جرم اخفای مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم خرید مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم فروش مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم توزیع مواد مخدر و روان‌گردان
 • جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان
 • جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن

انواع مواد مخدر در قانون

 تعدادی از مخدر ها در قانون جرم نگاری شده اند و قانون برایشا جرم تعیین کرده است مواد مخدر شامل دو نوع میباشد

مواد صنعتی و مواد سنتی

که هر کدام از این مواد طیف های بسیاری از گونه های مواد را تشکیل میدهد . مواد مخدر صرفا جنبه ی حق الناسی ندارد و به همین دلیل نیاز به شاکی خصوصی ندارد  و در صورت کشف جرم به پرونده رسیدگی میشود .

مجازات معتادان مواد مخدر

با توجه به اینکه مواد مخدر از چه نوعه است و جرم انجام شده ی ان چیست مجازاتش متغییر است معتادانی که بعد از شناسایی اعتیاد خود را ترک نکنند مجرم شناخته میشوند و همچنین معتادان روان گردان ها و انواع مواد مخدر در صورتی که متجاهر باشند و اعتیاد خود را ترک نکنند نیز مجرم هستند. و مجازات این نوع از معتادان حبس به مدت نود و یک روز تا شش ماه است.

افراد دیگری که مصرف‌کننده هستند و اصطلاحا تفریحی از مواد مخدر استفاده می‌کنند هم مجرم هستندو مجازات انها بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی، یا پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است.

مجازات اعدام در مواد مخدر برای چه زمانی است؟

از سنگین ترین مجازات ها در مواد مخدر اعدام است که قانون به دلیل حساسیت زیاد به مواد مخدر مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر محدود به شرایط خاصی کرده است

استفاده از سلاح در حین قاچاق یا استفاده از کودکان  یا سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال یا حمل و نگهداریبیش از 50 کیلو مواد ستی یا 2 کیلو گرم مواد مخدر صنعتی در هر یک از این موارد اعدام صورت میگیرد ابتدا در این نوع از پرونده ها از یک وکیل پرونده ی مواد مخدر استفاده کنید

مزایای استفاده از بهترین وکیل مواد مخدر کرج

در بسیاری از موارد اسخصای فکر میکنند نیازی نیس که در این پرونده ها به وکیل مراجعه کنند.

وکیل نقش پزشک را در امور حقوقی ایفا میکند و مانند دکتر به تشخیص بیماری و نیاز مند به داروی مناسب برای شخص بیمار میپردازد وکیل پرونده ی مواد مخدر نیز مانند پزشک معالج عمل میکنذ  در واقع تمامی قوانین به کار مجرم یا فردی که ادعایی دارد،‌ نمی‌آیند  بلکه وکیل می‌تواند با دانش و تجربه خود قوانین کاربردی را پیدا کند و بر اساس آن از شخص دفاع نماید. به ویژه در پرونده‌های پیچیده و مهمی مانند جرایم مرتبط با مواد مخدر.

دکمه بازگشت به بالا