علت کج شدن ماهی قرمز

  • علت کج شدن ماهی قرمز

    بررسی شایع ترین بیماری ماهی های آکواریومی و نحوه جلوگیری از آن بیماری ماهی های آکواریوم در مقایسه با بیماری دام و طیور محدودتر و کمتر می باشند. در این مبحث از هوشمل به بررسی شایع ترین بیماری ماهی های آکواریومی و نحوه جلوگیری از آن می پردازیم. از آنجا که تعداد عوامل بیماری زا در ماهی ها از جمله ماهیهای آکواریومی نسبتا محدود می باشند، جلوگیری از بیمار شدن ماهیها هم به همان میزان آسان و ساده است. تجربه نشان داده است که اگر روشهای پیشگیری از بیمار شدن ماهیها توسط صاحب آکواریوم با پرورش دهنده آنها به گونه…

دکمه بازگشت به بالا