مثبت اندیشی در قرآن

  • مثبت اندیشی در قرآن

    تاثیر مثبت اندیشی در زندگی روزمره تاثیر مثبت اندیشی (https://astrofarsisally.com/positive-thinking) به صورتی می باشد که همواره آینده فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. شایان ذکر است که تنها مثبت اندیشی نیاز این موضوع نخواهد بود ، زیرا که فرد نیاز دارد تا آموزش ببیند و در همه ی مراحل زندگی اش همواره نگرشی مثبت برقرار سازد. مهم ترین تاثیر مثبت اندیشی ایجاد و دریافت آرامشی عمیق و ماندگار در زندگی است. مواردی مانند افزایش اعتماد به نفس و دوری از همه ی افکار منفی و مشکلات ناشی از آن همچون افسردگی، استرس و …، افزایش در تمرکز بر روی موفقیت و شاد زیستن…

دکمه بازگشت به بالا